началоconceptcaricaturesportraitspricesorder nowfaq

Правила и условия

 

Montecristoart.com при подаване на он-лайн поръчката или при използване на нашите услуги, Вие се съгласявате с Правилата и условията в това Споразумение. Ако препродавате услугите, за които заплащате Вие носите отговрност пред своите клиенти, а нарушаването на това споразумение от страна на Вашите клиенти може да доведе до прекъсване или прекратяване на услугите към тези клиенти.

 

Общи условия

Отказ от услугата

  1. При отказ от услугата няма да бъдете натоварвани с никакви допълнителни разходи.

Забележки

  1. Ще бъдете уведомявани по е-мейла за всички факти, за които сме длъжни да Ви съобщаваме, съгласно настоящото споразумение. Уведомяването ще се извършва на последния предоставен от Вас е-мейл адрес. Посредством приемането на настоящото Спореазумение, Вие давате съгласие да бъдете уведомявани посредством е-мейл. Ваше задължение е да се уверите, че ние разполагаме с Ваш актуален е-мейл адрес, като не носим отговорност за изгубено, непрепратено, върнато, пренасочено писмо или невалиден е-мейл адрес, в случай, че този адрес е последният такъв, който Вие сте ни предоставили

Общи забрани

  1. Не се разрешава използването на този уеб сайт или нашите услуги за цели, които са забранени от закона или по някакъв начин биха могли да увредят, извадят от строя, пренатоварят или разстроят работата на тази уеб страница или затруднят използването от други лица на страницата или услугите.

Жалби

Ако имате данни, че настоящите Правила са нарушени, моля сигнализирайте ни посредством е-мейл. Ние ще проверим инцидента, представляващ нарушение на Правилата и ще предприемем необходимите действия срещу нарушителите, с цел възстановяване на целостта на услугата.

 

Apply now !